INDU-SOL Monitoring Software PROmanage NT V2

Các tính năng mới của INDU-SOL PROmanage NT V2

  • Truy vấn các thiết bị chuyển mạch PROmesh trong các mạng cấp dưới thông qua thanh tra PN làm cổng
  • Giám sát các thông số và thiết bị IP do người dùng xác định thông qua các OID riêng lẻ
  • Quản lý cấu hình và chương trình cơ sở trung tâm của các thiết bị chuyển mạch PROmesh
  • Hiển thị các thay đổi cổng trong cấu trúc liên kết
  • Xác thực quy tắc riêng dựa trên cấu trúc liên kết của thiết bị