INDU-SOL ETHERtest V5

Tổng quan về INDU-SOL ETHERtest V5

ETHERtest V5 kiểm tra, lập tài liệu và chứng nhận cơ sở hạ tầng mạng cho Ethernet công nghiệp, PROFINET, EtherCAT và tùy chọn cho cáp quang. Ngoài sự suy giảm độ dài đường truyền, nhiễu xuyên âm, điện trở, độ trễ, tấm chắn và việc gán chân chính xác cũng được phát hiện và đánh giá theo phương pháp đo lường. Bạn nhận được một báo cáo chứng nhận cho chứng nhận.

Danh mục: Từ khóa: ,