Giải pháp nhà máy

Giải pháp kiểm soát tính nhất quán trong sản xuất giấy, bột giấy đến từ hãng BTG

Kiểm soát tính nhất quán (Consistency control) chính xác là điều cần thiết cho tất cả các quy trình trong ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy. Đo lường chính xác tác động của tính nhất quán: Khả năng sinh lời, Chất lượng sản phẩm cuối cùng, Hiệu[...]

Đọc thêm

Giải pháp nhà máy

Hệ thống nấu trộn Displacement Digester System (DDS)

What’s DDS cooking system? The displacement digester system is also known as DDS cooking system.  As the most advanced batching[...]

Đọc thêm