CÁC DỰ ÁN CỦA TTP

Một số hình ảnh về các dự án và dịch vụ của TTP đã triển khai

Lắp đặt thiết bị điều khiển dự án CLVP2

Bộ phận kỹ thuật TTP lắp đặt cụm thiết bị điều khiển khu vực SP của nhà máy giấy ChengLong Bình Dương giai đoạn 2

Cung cấp, lắp đặt, hiệu chuẩn cảm biến đo nồng độ giấy BTG nhà máy Vina Kraft

TTP Cung cấp, lắp đặt, hiệu chuẩn cảm biến đo nồng độ giấy BTG nhà máy Vina Kraft tại Bình Dương

Kiểm tra và sửa chữa van điều khiển nhà máy CLVP

Bộ phận kỹ thuật TTP kiểm tra và sửa chữa van điều khiển tại nhà máy giấy Cheng Loong Bình Dương

Thi công lắp đặt thiết bị, đấu nối C&I dự án CLVP2

Bộ phận kỹ thuật TTP đấu nối C&I hệ thống điều khiển nhà máy giấy Cheng Loong Bình Dương giai đoạn 2.

Bảo trì thết bị đo nồng độ bột giấy BTG nhà máy Vina Kraft

TTP Kiểm tra bảo trì thiết bị BTG cho nhà máy Vina Kraft tại Bình Dương

Thi công lắp đặt thang máng cáp dự án CLVP2

TTP thi công lắp đặt thang máng cáp cho Dự án nhà máy giấy Cheng Loong Bình Dương giai đoạn 2

Thi công chiếu sáng nhà xưởng dự án CLVP2

TTP thi công chiếu sáng nhà xưởng dự án Nhà máy giấy Cheng Loong Bình Dương giai đoạn 2.

Thi công chiếu sáng nhà xưởng M64

TTP thi công chiếu sáng nhà xưởng Công Ty TNHH Maker Sixty Four tại Long An

Thi công hệ thống tiếp địa dự án CLVP2

TTP thi công hệ thống tiếp địa nối đất cho dự án nhà máy giấy Cheng Loong Bình Dương giai đoạn 2

Thi công tiếp địa chống sét dự án CLVP2

TTP thi công tiếp địa chống sét dự án Nhà máy giấy Cheng Loong Bình Dương giai đoạn 2.

Lắp đặt và testing Relays Sepam S20-S40 nhà máy AkzoNobel Việt Nam

TTP thi công lắp đặt và testing Relays Sepam S20-S40 cho nhà máy AkzoNobel Việt Nam ở Đồng Nai

Cung cấp và lắp đặt Put To Light trung tâm VinaFco

TTP Cung cấp và lắp đặt hệ thống Put To Light cho Trung tâm VinaFco tại Biên Hòa, Đồng Nai