INDU-SOL Active measuring point PBMX IP67

Chức năng INDU-SOL Active measuring point PBMX IP67

Với mục đích xác định vật lý tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của các điểm đo không phản hồi truyền thông PROFIBUS được yêu cầu trong mọi phân đoạn của hệ thống chính. Để có được thông tin tối ưu về chất lượng truyền vật lý, các điểm đo phải được cung cấp ở cả hai đầu của phân đoạn.

Danh mục: Thẻ: , ,