INDU-SOL PROFtest II XL

Điểm nổi bật của INDU-SOL PROFtest II XL (DP)

  • Là công cụ đo lường lý tưởng cho việc vận hành, bảo trì và bảo trì
  • Một công cụ đơn giản và tiện dụng để xác minh nối dây chính xác trong mạng PROFIBUS với công nghệ RS 485
  • Nổi bật thông qua việc xử lý đơn giản và chỉ báo văn bản quan trọng trên màn hình
  • Việc kiểm tra cáp về cơ bản sẽ được thực hiện ngoại tuyến và hiển thị điểm yếu có thể tránh được trong khoảng cách mét trên màn hình
Danh mục: Từ khóa: ,