INDU-SOL EMCheck ISMZ I

Chức năng của INDU-SOL Intelligent current measuring clamp EMCheck ISMZ I

Thường có những tương tác không mong muốn giữa nguồn điện và công nghệ điều khiển trong các hệ thống công nghiệp phức tạp có thể gây ra lỗi trong kỹ thuật điều khiển.

Kẹp đo dòng điện thông minh EMCheck® ISMZ I là một công cụ di động để phát hiện dòng điện ký sinh trên đường dây trong các nhà máy công nghiệp.

Nó tự phát hiện các giá trị, đánh giá và ghi lại dữ liệu.

Trí thông minh tích hợp cho phép thực hiện các khảo sát đầu tiên và từ đó ước tính đầu tiên về mức độ nhạy cảm với EMC của thực vật mà không cần sử dụng các công cụ đặc biệt.

Danh mục: , Từ khóa: ,