INDU-SOL PB-Q ONE – Máy kiểm tra chất lượng Profibus

Chức năng của máy kiểm tra Profibus INDU-SOL PB-Q ONE

Máy kiểm tra chất lượng PROFIBUS PB-Q ONE cho phép bảo trì hiện đại: bạn nhận được kết quả đo chính xác trong vài giây và có thể đánh giá dễ dàng nhờ màn hình đồ họa dựa trên nguyên tắc đèn giao thông.

Đây là thiết bị duy nhất trên thị trường cung cấp khả năng phát hiện hoàn toàn tự động, không phản ứng đối với cấu trúc liên kết PROFIBUS trong điều kiện sản xuất đang hoạt động.

Những tính năng này và các tính năng hữu ích khác của thiết bị đa chức năng nhỏ gọn khiến mọi kỹ sư bảo trì cố gắng chẩn đoán chất lượng đơn giản trong mạng PROFIBUS không thể thay thế được.

Danh mục: Từ khóa: ,