INDU-SOL Active measuring point PBMA IP20

Chức năng INDU-SOL Active measuring point PBMA IP20

Với mục đích xác định vật lý tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của các điểm đo không tương tác truyền thông PROFIBUS được yêu cầu trong mọi phân đoạn của hệ thống chính. Những điểm đo này phải có thể tiếp cận được trong quá trình vận hành.

Danh mục: Thẻ: , ,