INDU-SOL PROFIBUS Diagnostic Set

Những chức năng tiện ích của bộ công cụ PROFIBUS Diagnostic Set

Tất cả các công cụ chẩn đoán PROFIBUS cần thiết trong một bộ:

  • Giám sát mạng vĩnh viễn
  • Kiểm tra chất lượng logic và vật lý
  • Kiểm tra cáp và trở kháng
  • Đo dòng rò