INDU-SOL EMV-INspektor V2

Điểm nổi bật của INDU-SOL EMV-INspektor V2

  • Đo dòng rò, dòng che chắn và dòng nhiễu
  • Kiểm tra song song nhiều phần có khả năng bị xáo trộn
  • Phân tích và giám sát tình trạng thường xuyên
  • So sánh dữ liệu từ các thành phần nguồn đầu vào
  • Đánh giá và cảnh báo tình trạng cụ thể
  • Minh họa trực quan các giá trị nhiễu qua giao diện web
  • Xuất dữ liệu đo sang bộ nhớ USB hoặc qua giao diện mạng LAN
  • Cấu hình phần mềm thiết bị qua giao diện web
Danh mục: , Từ khóa: ,