SICK SIDOR – Thiết bị phân tích khí

Tính năng và ưu điểm SICK SIDOR

  • Máy dò có độ ổn định lâu dài cao
  • Đo thuận từ hoặc điện hóa O2
  • Điều chỉnh tự động với không khí xung quanh không có thành phần
  • Miễn dịch với ô nhiễm
  • Tự động điều chỉnh, tự giám sát và chẩn đoán lỗi
  • Khí thử nghiệm chỉ cần được kiểm tra 6 tháng một lần
  • Khoảng thời gian bảo trì dài
  • Thử nghiệm sự phù hợp của TÜV và chứng nhận MCERTS theo EN 15267
  • Có thể sửa chữa tại chỗ trong nhiều trường hợp
  • Thay thế linh kiện mà không cần hiệu chỉnh nhiệt độ nhà máy phức tạp