SICK GM32 – Thiết bị phân tích khí

Tính năng và ưu điểm Sick GM32

  • Đo khí mạnh một cách trực tiếp và nhanh chóng – ngay cả trong vùng ATEX
  • Máy phân tích khí tại chỗ GM32 đo SO2 , NO, NO2 và NH3
  • Nhiều dải đo độc lập với độ chính xác nhất quán
  • Chức năng tự kiểm tra tự động (QAL3) mà không cần khí thử
  • Thiết kế bao bọc quá áp cho ATEX Zones 1 và 2
  • Để giám sát và kiểm soát trong quá trình lọc khí thải, chẳng hạn như nhà máy khử nitơ, nhà máy khử lưu huỳnh và bộ chuyển đổ
  • Giám sát phát thải theo chỉ thị của EU hoặc quy định của địa phương
  • Giám sát khí thải TRS trong ngành công nghiệp bột giấy Kraft