SICK GMS800 – Thiết bị phân tích khí

Tính năng và ưu điểm SICK GMS800

  • Sick GMS800 có 6 mô-đun phân tích khác nhau: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (điện hóa O2 ), OXOR-P (thuận từ O2 ), THERMOR (TC) và UNOR (NDIR)
  • 4 loại vỏ khác nhau
  • Mô-đun khí với bơm khí mẫu và/hoặc cảm biến điều khiển
  • Loại vỏ mới để tích hợp dễ dàng và nhanh chóng trong hệ thống phân tích
  • Chẩn đoán từ xa qua Ethernet với phần mềm SOPAS ET
  • Đã kiểm tra tính phù hợp theo EN 15267 và EN 14181
  • Có thể lắp đặt ở những khu vực không nguy hiểm nổ và khu vực nguy hiểm nổ (Vùng 1 và 2 theo ATEX)