SICK MCS300P HW – Thiết bị phân tích khí

Tính năng và ưu điểm SICK MCS300P HW

  • Đo đồng thời lên đến 6 thành phần cộng với O2
  • Giám sát lưu lượng khí đo và phát hiện áp suất khí đo
  • Nhiệt độ của các thành phần hệ thống lên tới 200°C
  • Tự động chuyển đổi điểm mẫu cho tối đa 3 điểm mẫu (tùy chọn)
  • Tự động điều chỉnh về điểm 0 và điểm tham chiếu
  • Tích hợp điều chỉnh thiết bị không cần khí thử (tùy chọn)
  • Hoạt động mở rộng thông qua PC và phần mềm SOPAS ET
  • Hệ thống mô-đun I/O linh hoạt