SICK FWE200DH – Thiết bị đo bụi nhẹ tán xạ

Tính năng SICK FWE200DH

  • Cho kết quả đo chính xác tại môi trường khí ẩm có nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình.
  • Kết hợp lấy mẫu và hồi khí trong cùng một đầu dò.
  • Kiểm tra nhiễm bẩn.
  • Tự động giám sát từ mốc không và mốc tham chiếu.
  • Tham số hóa dễ dàng và vận hành thuận tiện nhờ bổ sung tùy chọn thông qua thiết bị điều khiển từ xa.
  • Chẩn đoán hệ thống tích hợp để phát hiện sớm các yêu cầu bảo trì cho thiết bị.