SICK DUSTHUNTER SP100 – Thiết bị đo bụi nhẹ tán xạ

Tính năng SICK DUSTHUNTER SP100:

  • Đo bụi chính xác – không phụ thuộc vào vận tốc khí hoặc điện tích hạt.
  • Truyền dữ liệu thuận tiện qua Modbus® và đầu ra analog trực tiếp từ cảm biến.
  • Linh hoạt nhờ một số dải đo có thể cấu hình.
  • Hai đường chuẩn để chuyển đổi với các nguồn bụi khác nhau.
  • Không cần thêm thiết bị lọc khí bên ngoài vì đã được tích hợp vào thiết bị (tùy chọn).
  • Lắp đặt linh hoạt cho các tùy chọn khác nhau.
  • Cơ chế tự giám sát giúp giảm chi phí bảo trì.