SICK GM901 – Thiết bị phân tích khí CO

Tính năng và ưu điểm SICK GM901

  • Đo đại diện dọc theo đường kính ống dẫn
  • Vận hành thông qua bộ điều khiển
  • Thời gian phản hồi ngắn
  • Có thể kiểm chứng bằng tế bào chứa đầy khí; đầu dò có thể kiểm tra bằng khí với khí thử
  • Kết quả đo gần như hoàn hảo nhờ phép đo trực tiếp tại chỗ
  • Cài đặt và vận hành nhanh chóng và dễ dàng
  • Thao tác đơn giản, thân thiện với người dùng
  • Kinh tế vì chi phí bảo trì thấp