IPI Metering rod bed High-quality UHMW-Polyethylene (PE) or Polyurethane (PU) rod beds – Thanh đỡ

Thanh đỡ (Rod bed) chất lượng cao IPI Metering được làm bằng polyetylen có trọng lượng phân tử cực cao (UHMW-PE) hoặc polyurethane (PU). Những vật liệu hiện đại này mang lại hiệu suất và đặc tính xử lý tối ưu nhằm mang lại kết quả định cỡ/lớp phủ tốt nhất, bất kể khó khăn của ứng dụng.

Mã: 0452f2568806 Danh mục: