Duroblade-Softcrepe High-performance creping doctor blade – Dao cạo lô

Lưỡi dao cạo lô hiệu suất cao Duroblade-Softcrepe doctor blade là một câu chuyện thành công trong ngành giấy lụa nhờ các tính năng và hiệu suất ban đầu của nó.

Vật liệu chất lượng cao giúp sản phẩm này trở nên đáng tin cậy cho các quy trình yêu cầu chất lượng creping ổn định và độ mềm được cải thiện trong thời gian dài hơn so với khả năng cung cấp của lưỡi dao tiêu chuẩn.

Chất liệu gốm này giúp lưỡi dao ít nhạy cảm hơn với hiện tượng sứt mẻ do nhiệt gây ra ở đầu gốm, mang lại lợi ích vượt trội cho mô chất lượng cao, nơi yêu cầu độ mềm cao và mức độ bụi thấp.

Duroblade-Softcrepe mang đến tuổi thọ lưỡi cắt dài hơn, chất lượng mô ổn định hơn, ít phế liệu hơn và ít công việc hơn trong phần chuyển đổi, do đó nâng cao năng suất của toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Mã: 75609694472f Danh mục: