BTG MEK-3000 TwinTorque Thiết bị đo nồng độ bột giấy dạng cánh xoay

Tính năng:

  • Đo nồng độ của sợi trong huyền phù bột giấy trong khoảng 1 – 16%
  • Cho ra kết quả nhanh hơn so với máy đo nồng độ bột dạng lưỡi dao thông thường.
  • Được hiệu chuẩn trước, bền, đáng tin cậy và có thể sử dụng phổ biến.
  • Không nhạy cảm với thành phần sợi, độ xốp, chất độn, dòng chảy, hàm lượng không khí hoặc áp suất.
  • Có thể lắp đặt trong đường ống 200mm mà không cần thùng chứa.
  • Có thể lắp đặt mọi vị trí đo trong các ứng dụng nghiền bột, tẩy trắng và làm giấy