Danh mục bài viết

 Put to Light

Put to Light hay còn gọi là Put by Light là hệ thống sử dụng các môđun ánh sáng giúp người quản lý xác định vị trí cần đặt hàng hóa. Mỗi vị trí cho mỗi chủng loại hàng hóa được xác định bằng 1 môđun ánh sáng có hiển thị số hoặc chữ và 1 nút nhấn xác thực.Sau khi quét mã vạch ở khay chứa hàng, các môđun ánh sáng sẽ nhận tín hiệu và chớp sáng, đồng thời hiển thị số lượng hàng hóa cần đặt vào, người quản lý nhận diện các môđun chớp sáng và đặt hàng hóa vào khay đúng với số lượng hiển thị, sau đó nhấn nút xác nhận để hoàn tất.

Put-to-Light Video Bài viết liên quan

Lightning PICK

Lightning PICK

Hệ thống L-PICK sử dụng các thiết bị được phát triển bởi công ty AIOI-SYSTEMS, đảm bảo độ tin cậy cao, chi phí thấp, dễ dàng lắp đặt, thích hợp cho mọi hệ thống lấy hay sắp xếp hàng hóa, nâng cao độ chính xác và hiệu suất cho các trung tâm Logistic và nhà máy lắp ráp.

Pick To Light

Pick To Light

Pick to Light System hay còn gọi là Pick by Light System là hệ thống sử dụng các môđun ánh sáng chỉ dẫn cho người quản lý vị trí chính xác của hàng hóa trong kho. Mỗi vị trí cho mỗi chủng loại hàng hóa sẽ được xác định bằng 1 môđun ánh sáng có hiển thị số hoặc chữ và 1 nút nhấn xác nhận.