Sắp xếp:
Hiển thị:

Nhãn hiệu Tên sản phẩm Số hiệu Nguồn gốc Số lượng
MITSUBISHI PLC Q01CPU Japan 1
MITSUBISHI PLC QJ71C24N-R2 Japan 1
MITSUBISHI PLC Q172LX Japan 3
MITSUBISHI PLC QJ71LP21-25 Japan 2
MITSUBISHI PLC QX41 Japan 5
SIEMENS PLC S7-1200 6ES7214-1BE30-0XB0 Germany 0
SCHMERSAL Position Switch ZS336-11Z-M20 Germany 20
SIEMENS Position Switch 3SE 5232-OHC05 Germany 2
BOURDON Pressure Gauge RChG 100-3 Germany 10
BOURDON Pressure Gauge RCh63-3 Germany 6
TECSIS Pressure Gauge P2351 Germany 6
WIKA Pressure Transmitter S-11 Germany 5