Sắp xếp:
Hiển thị:

Nhãn hiệu Tên sản phẩm Số hiệu Nguồn gốc Số lượng
SIEMENS Communication Processor 6GK7342-5DA02-0XE0 Germany 2
SIEMENS PROFIBUS Module 6SE6400-1PB00-0AA0 Germany 2
SIEMENS PROFIBUS Module (MICROMASTER 4) 6SE6400-1PB00-0AA0  Germany 1