Danh mục bài viết

 Pick To Light

Pick to Light System hay còn gọi là Pick by Light System là hệ thống sử dụng các môđun ánh sáng chỉ dẫn cho người quản lý vị trí chính xác của hàng hóa trong kho. Mỗi vị trí cho mỗi chủng loại hàng hóa sẽ được xác định bằng 1 môđun ánh sáng có hiển thị số hoặc chữ và 1 nút nhấn xác nhận.

Quy trình lấy hàng trong nhà kho có sử dụng hệ thống Pick to Light như sau: người quản lý quét mã vạch gắn ở thùng chứa hàng để xác nhận các chủng loại hàng hóa cần được lấy, số lượng mỗi loại bao nhiêu, các vị trí có mặt hàng cần lấy sẽ chớp sáng và hiển thị số lượng cần lấy, tiếp theo sẽ lấy hàng hóa vào thùng chứa hàng và nhấn nút xác nhận để biết đã hoàn thành việc lấy hàng. 

Lợi ích của việc sử dụng hệ thống Pick to Light

  • Giảm thời gian lao động
  • Giảm lỗi
  • Giảm chi phí
  • Tăng khả năng cung ứng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng

Pick-to-Light Video

 


 Bài viết liên quan

Lightning PICK

Lightning PICK

Hệ thống L-PICK sử dụng các thiết bị được phát triển bởi công ty AIOI-SYSTEMS, đảm bảo độ tin cậy cao, chi phí thấp, dễ dàng lắp đặt, thích hợp cho mọi hệ thống lấy hay sắp xếp hàng hóa, nâng cao độ chính xác và hiệu suất cho các trung tâm Logistic và nhà máy lắp ráp.

Put to Light

Put to Light

Put to Light hay còn gọi là Put by Light là hệ thống sử dụng các môđun ánh sáng giúp người quản lý xác định vị trí cần đặt hàng hóa. Mỗi vị trí cho mỗi chủng loại hàng hóa được xác định bằng 1 môđun ánh sáng có hiển thị số hoặc chữ và 1 nút nhấn xác thực.