Sắp xếp:
Hiển thị:

Nhãn hiệu Tên sản phẩm Số hiệu Nguồn gốc Số lượng
MITSUBISHI PLC QX40-S1 Japan 4
MITSUBISHI PLC Q62P Japan 2
MITSUBISHI PLC Q64AD Japan 2
MITSUBISHI PLC QD75M2 Japan 2
MITSUBISHI PLC Q01CPU Japan 1
SIEMENS PLC S7-1200 6ES7214-1BE30-0XB0 Germany 0
SIEMENS Position Switch 3SE 5232-OHC05 Germany 2
SCHMERSAL Position Switch ZS336-11Z-M20 Germany 20
BOURDON Pressure Gauge RChG 100-3 Germany 10
BOURDON Pressure Gauge RCh63-3 Germany 6
TECSIS Pressure Gauge P2351 Germany 6
WIKA Pressure Transmitter S-11 Germany 5