Sắp xếp:
Hiển thị:

Nhãn hiệu Tên sản phẩm Số hiệu Nguồn gốc Số lượng
SIEMENS Contactor Relay 3RH1122-1AP00 Germany 5
SIEMENS Contactor Relay 3RH1131-1AP00 Germany 1
SIEMENS Contactor Relay 3RH1140-1BB40 Germany 1
SIEMENS Contactor Relay 3RH1122-1BB40 Germany 3
SIEMENS Contactor Relay 3RH 1140-1AP00 Germany 1
SATRONIC Flame Sensor UVZ-780 UK 4
TURCK Inductive Sensor NI15-M30-AZ3X China 3
TURCK Inductive Sensor BI5-M18-AZ3X China 1
IFM Inductive Sensor IG5401 Germany 4
KEYENCE Inductive Sensor EV-130M Japan 10
CORDEX IR Window IW3000 UK 21
ENDRESS-HAUSER Level Limit Switch FTE31-A4C11 Germany 3