Sắp xếp:
Hiển thị:

Nhãn hiệu Tên sản phẩm Số hiệu Nguồn gốc Số lượng
SIEMENS SIMATIC OPERATOR PANEL 6AV6643-0BA01-1AX0 Germany 2
SIEMENS TP177B 6" PN/DP Color 6AV6642-0BA01-1AX1 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN 6AV6647-0AH11-3AX0 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KP700 Comfort 6AV2124-1GC01-0AX0 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KTP1200 Basic 6AV2123-2MB03-0AX0 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP 6AV2123-2MA03-0AX0 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KTP400 Basic 6AV2123-2DB03-0AX0 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KTP600 Basic Color DP 6AV6647-0AC11-3AX0 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KTP600 Basic Color PN 6AV6647-0AD11-3AX0 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KTP700 Basic 6AV2123-2GB03-0AX0 Germany 1
SIEMENS SIMATIC HMI KTP700 Basic DP 6AV2123-2GA03-0AX0 Germany 1